Lhbti+-sensitieve hulpverlening

Lhbti+-sensitieve zorg in Nederland

Als stichting die hulpverlening biedt bij met name psychisch sociale problemen onder lhbti+’ers herkennen we veel in het artikel van nu.nl . Er is veel meer lhbti+-sensitieve zorg nodig!
Dagelijks weten lhbti+’ers gelukkig de weg te vinden naar het Regenboogloket. Ervaringsdeskundigen en gecertificeerde zorgverleners, social workers en coaches bieden via Stichting Regenboog Loket mensen een luisterend oor en bieden ondersteuning. Daarnaast zijn we blij dat meer ggz-specialisten ons benaderen bij lhbti+-gerelateerde hulpvragen en daarmee aansluiten en verdiepen in de leefwereld van de lhbti+’ers!
Daarbij leren we van elkaar en is daarmee de hulpvrager geholpen. Het Regenboogloket biedt daarnaast cliëntondersteuning, dit houdt in dat we schakelen bij complexe hulpvragen en zoeken naar passende lhbti+-sensitieve zorg. Wilt u ook kwetsbare lhbti+’ers en ons werk steunen? We zijn daarbij afhankelijk van giften. Zie: https://Regenboogloket.nl/donatie of stuur een bericht om met ons in contact te komen via: https://www.Regenboogloket.nl/contact

Laten we samen werken aan bredere erkening voor deze zorg. Hopelijk draagt dit artikel van nu.nl en de aanbevelingen van COC Nederland daaraan bij! Hopelijk is er in de toekomst een breder politiek draagvlak voor het verbeteren van lhbti+-sensitieve hulpverlening en worden organisaties die dit inzetten meer gesteund, zowel lokaal als landelijk!
Ben je het hiermee eens, delen van dit bericht helpt! Dank namens het bestuur van Stichting Regenboog Loket!

Lhbti+-sensitieve hulpverlening