LHBTI’s in bijzondere doelgroepen aangaande grote thema’s en levensdomeinen

LHBTI’s in bijzondere doelgroepen aangaande overige thema’s en levensdomeinen:

  • armoede
  • dak- en thuisloosheid
  • autisme
  • verslaving
  • biculturele achtergrond
  • suïcide

Soms kunnen mensen door hun seksuele geaardheid of genderidentiteit in complexe situaties of problemen terechtkomen. Het Regenboogloket voert naast de gesprekken met cliënten ook gesprekken met ervaringsdeskundigen uit de regio en werkt samen met partners om de veilige leef- en woonomgeving voor LHBTI’s binnen Haarlem te verbeteren.

Binnen het Regenboogloket spreken wij LHBTI’s die regelmatig te maken met een combinatie van verschillende problemen (co-morbiditeit). Zoals; autisme en chronische stress, depressies en PTSS. Sommige LHBTI’s kampen met verslaving en hebben moeite met het functioneren in het dagelijks leven. Veel (verborgen) LHBTI’s zoeken een luisterend oor en zoeken soms extra ondersteuning. 

In de gesprekken met voormalige dak- en thuislozen uit Haarlem of met mensen die dak- en thuisloos dreigden te worden is het onveiligheidsgevoel extra sterk doordat zij zich bedreigd en niet geaccepteerd voelen. Het Regenboogloket verwijst daarbij door naar organisaties zoals Het Vierde Huis om een veilige woonomgeving te borgen op het moment dat een onveilige of (levens)bedreigende situatie ontstaat zoals bij bi-culturele jongeren. Regelmatig spreken wij ook LHBTI’s met autisme. Het Regenboogloket is voor hen helpend omdat deze ondersteuning een prettige manier is om één op één op een laagdrempelig manier in contact te komen met een hulpverlener.

Tevens hebben we te maken met mensen die door een complexe scheiding in financiële problemen dreigen te komen, waardoor armoede op de loer ligt.

In de praktijk spreekt het Regenboogloket regelmatig LHBTI’s die, mede door hun verborgen leven en de eenzaamheid die dit met zich meebrengt, neerslachtig zijn. Ook spreekt het Regenboogloket LHBTI’s die suïcidegedachten hebben. Wij zijn in gesprek met ambassadeurs die dit thema meer onder de aandacht kunnen brengen zodat mensen eerder het gesprek durven aan te gaan.

LHBTI’s in bijzondere doelgroepen aangaande grote thema’s en levensdomeinen