Meldingen pesterijen en onveilige sociale omgeving

Meldingen pesterijen en onveilig sociale omgeving

We krijgen regelmatig meldingen van bezorgde ouders. Van hen krijgen we signalen dat kinderen op scholen gepest worden vanwege hun seksuele geaardheid. Ondanks dat er vaak een open communicatielijn is met het kind bestaat onder ouders bezorgdheid over het algehele welzijn van het kind. Achterliggende redenen zijn bijvoorbeeld dat mensen niet voldoen aan de algemene norm, afwijken wat betreft de “gender norm” en wat gezien wordt als typisch mannelijk of vrouwelijk. Dergelijke signalen vinden wij zorgelijk en hebben extra onze aandacht. Vanuit het Regenboogloket onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn om deze situatie te verbeteren. Lees meer hierover onder het kopje “aangifte- en meldingsbereidheid”.

Meldingen pesterijen en onveilige sociale omgeving