Voor onderwijspersoneel

Voor onderwijspersoneel

Ben jij werkzaam binnen het onderwijs?

Stichting Regenboog Loket biedt ondersteuning aan lhbti+-leerlingen, ouders en onderwijspersoneel. Onze ervaringsdeskundigen bieden individuele begeleiding en bemiddeling in situaties waarbij lhbti+-leerlingen zich onveilig voelen of niet goed weten hoe ze iets kunnen bespreken met de vertrouwenspersoon of steun zoeken bij het nemen van de eerste lastige stap. Onze ervaringsdeskundigen worden daarbij ondersteund door een team van zorgprofessionals, waaronder een orthopedagoog. Vrij en veilig onderwijs is voor elke leerling een belangrijk recht.

We geloven in het creëren van een inclusieve, respectvolle en veilige werk- en leeromgeving voor lhbti+-leerlingen en onderwijspersoneel. Onze ondersteuning richt zich op het bevorderen van acceptatie en het bieden van de hulp die nodig is om de sociale veiligheid voor lhbti+-personen te verbeteren. We zijn onderdeel van het expertisenetwerk sociale veiligheid binnen het primair onderwijs en voortgezet onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Heb je te maken met een onveilige situatie dan kun je dit melden via het steunpunt


  Uw naam (of je nickname)

  Leeftijd*

  Plaats

  Uw email*

  Onderwerp

  Schrijf hier je bericht

  Antispam vraag:

  * = om je beter te kunnen helpen zijn deze velden nodig.