Over ons

Stichting Regenboog Loket

Sinds 2012 wordt door onze medewerkers ondersteuning aan LHBTI’s geboden. Dit heeft uiteindelijk geleid tot Stichting Regenboog Loket. Deze stichting is op 14 februari 2020 is opgericht. Hierbij richt het Regenboogloket zich met name op de ‘verborgen’ groep mensen die vragen hebben of vastlopen vanwege hun seksuele geaardheid of gender identiteit. Dit is een groep die om uiteenlopende redenen niet of nauwelijks in beeld komt bij reguliere formele hulpverlening. Omdat het belangrijk is dat deze mensen ook toegang krijgen tot laagdrempelige- en professionele hulp. Het Regenboogloket biedt aan (verborgen) LHBTI’s een veilige en vertrouwde (online) omgeving om hun verhaal te delen met professionele coaches en hulpverleners die LHBTI-sensitief handelen. De ondersteuning die wij bieden is informeel en is daarmee laagdrempelig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Scroll to top