Werkwijze

Het creëren van veilige routes

Het Regenboogloket richt zich op het ontwikkelen van zogeheten veilige routes naar hulpverlening. Deze veilige routes hebben tot doel eventuele drempels naar ondersteuning weg te nemen. De veilige routes worden op digitale wijze ingericht, maar ook binnen het fysieke domein. Een voorbeeld hiervan is de veilige route naar formele hulpverlening.

Met deze werkwijze bieden wij naast algemene ondersteuning door het inzetten van informele hulpverlening en coaching ook cliëntondersteuning

Brugfunctie tussen informele en formele hulpverlening

Naast deze ondersteuning biedt het Regenboogloket een brugfunctie naar formele hulpverlening.
Dit doet het Regenboogloket door doorverwijzen van cliënten naar lhbti+-sensitieve specialisten, zoals: artsen, gendertherapeuten, seksuologen, relatietherapeuten, psychologen, systeemtherapeuten, cliëntondersteuners en ervaringsdeskundigen. Biedt uw organisatie ook specialistische hulpverlening? Dan komen wij graag met u in contact.