Onderwijs

Sociale veiligheid lhbti+-leerlingen

Iedere leerling verdient het om zich veilig te kunnen voelen op school. Vele onderzoeken en praktijkvoorbeelden tonen telkens weer dat sociale onveiligheid op school een hardnekkig probleem is. Stichting Regenboog Loket zet zich in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in voor het verbeteren van de sociale veiligheid voor lhbti+’ers op scholen. Lees hier verder

Burgerschapsopdracht

Vanaf augustus 2021 heeft een aanscherping plaatsgevonden in de wet. Scholen zijn verplicht in de burgerschapsopdracht om zorg te dragen voor een omgeving waarin leerlingen en personeel veilig en geaccepteerd zijn. Hoewel van scholen wordt verwacht dat zij aandacht schenken aan seksuele vorming en diversiteit en zij dienen te zorgen voor een veilig schoolklimaat, blijkt dit in de praktijk niet altijd of te weinig te gebeuren. Onze ervaring is dat vooral in het praktijkonderwijs, VMBO, MBO en op religieuze scholen, de acceptatie achterblijft. Eén op de drie basisscholen geeft geen les over homoseksualiteit en een kwart van de lhbti+-leerlingen op het voortgezet onderwijs geeft zelfs aan wel eens te zijn gepest door onderwijspersoneel.

Samenwerking met scholen

Diverse scholen binnen het primair en voortgezet onderwijs zien de behoefte om met Stichting Regenboog Loket samen te werken. In de gesprekken blijkt dat jongens minder behoefte hebben aan groepsgerichte activiteiten zoals de GSA’s en daardoor meer in verborgenheid verkeren. Stichting Regenboog Loket bereikt (verborgen) lhbti+-leerlingen, leraren en soms ouders met bepaalde hulpvragen. Wilt u weten wat het Regenboogloket voor uw school kan betekenen? Vraag vrijblijvend informatie via hulp en advies.

Steunpunt voor lhbti+-leerlingen en voor onderwijspersoneel en ouders.

Naar aanleiding van de media-aandacht over de gebeurtenissen op een middelbare school waarbij leerlingen uit de kast geduwd werden, heeft het Regenboogloket veel berichten ontvangen van (oud-)leerlingen en (oud-)docenten die te maken hebben gehad met een onveilige situatie binnen scholen. Lees hier meer over het meldpunt/steunpunt.

Expertisenetwerk sociale veiligheid

Stichting Regenboog Loket maakt onderdeel uit van het expertisenetwerk Sociale Veiligheid binnen het primair en voortgezet onderwijs.

Stichting Regenboog Loket adviseert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waarbij we onderdeel zijn van het expertisenetwerk sociale veiligheid. Het expertisenetwerk heeft o.a. tot doel monitoring van klachten(afhandeling) te verbeteren en in beeld krijgen voor welke klachten of meldingen nog niks of te weinig is geregeld binnen het stelsel van het primair en voortgezet onderwijs. Meer informatie over dit expertisenetwerk is te vinden in de Kamerbrief, zie: link.

Graag komen we met scholen in contact

We vinden de visie of ervaringen van leerlingen, ouders en onderwijspersoneel belangrijk. Ook kun je ervaringen van onveilige situaties delen via het meldpunt delen.


  Uw naam (of je nickname)

  Plaats

  Uw email*

  Onderwerp

  Schrijf hier je bericht

  Antispam vraag:

  * = om je beter te kunnen helpen zijn deze velden nodig.

  Scroll to top
  Help mee en steun ons werk Help mee en doneer