Onderwijs

Sociale veiligheid lhbti+-leerlingen

Iedere leerling verdient het om zich veilig te kunnen voelen op school. Vele onderzoeken en praktijkvoorbeelden tonen telkens weer dat sociale onveiligheid op school een hardnekkig probleem is. Stichting Regenboog Loket zet zich in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in voor het verbeteren van de sociale veiligheid voor lhbti+’ers op scholen. Lees hier verder

Burgerschapsopdracht

Vanaf augustus 2021 heeft een aanscherping plaatsgevonden in de wet. Scholen zijn verplicht in de burgerschapsopdracht om zorg te dragen voor een omgeving waarin leerlingen en personeel veilig en geaccepteerd zijn. Hoewel van scholen wordt verwacht dat zij aandacht schenken aan seksuele vorming en diversiteit en zij dienen te zorgen voor een veilig schoolklimaat, blijkt dit in de praktijk niet altijd of te weinig te gebeuren. Onze ervaring is dat vooral in het praktijkonderwijs, VMBO, MBO en op religieuze scholen, de acceptatie achterblijft. Eén op de drie basisscholen geeft geen les over homoseksualiteit en een kwart van de lhbti+-leerlingen op het voortgezet onderwijs geeft zelfs aan wel eens te zijn gepest door onderwijspersoneel.

Samenwerking met scholen

Diverse scholen binnen het primair en voortgezet onderwijs zien de behoefte om met Stichting Regenboog Loket samen te werken. In de gesprekken blijkt dat jongens minder behoefte hebben aan groepsgerichte activiteiten zoals de GSA’s en daardoor meer in verborgenheid verkeren. Stichting Regenboog Loket bereikt (verborgen) lhbti+-leerlingen, leraren en soms ouders met bepaalde hulpvragen. Wilt u weten wat het Regenboogloket voor uw school kan betekenen? Vraag vrijblijvend informatie via hulp en advies.

Steunpunt voor lhbti+-leerlingen en voor onderwijspersoneel en ouders.

Naar aanleiding van de media-aandacht over de gebeurtenissen op een middelbare school waarbij leerlingen uit de kast geduwd werden, heeft het Regenboogloket veel berichten ontvangen van (oud-)leerlingen en (oud-)docenten die te maken hebben gehad met een onveilige situatie binnen scholen. Lees hier meer over het meldpunt/steunpunt.

Jouw Veilige School

Jouw Veilige School is een wegwijzer voor wie zich in een onveilige situatie op school bevindt of zich zorgen maakt over iemand anders. Of je nu leerling, ouder, verzorger of onderwijsprofessional bent, hier vind je de nodige ondersteuning en verwijzingen naar relevante organisaties. Het doel is om je te helpen bij het aanpakken van situaties en je de juiste weg te wijzen. Informatie en advies over jouw situatie, evenals begeleiding bij het indienen van een klacht, zijn hier beschikbaar.

Stichting Regenboog Loket, onderdeel van het expertisenetwerk Sociale Veiligheid in het primair en voortgezet onderwijs, is onderdeel van Jouw Veilige School. Deze wegwijzerwebsite is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Vanuit dit expertisenetwerk is Jouwveiligeschool.nl ontwikkeld. Hierdoor vormt Stichting Regenboog Loket een waardevolle schakel in het streven naar sociale veiligheid voor lhbti+’ers binnen het PO en VO. Zie www.jouwveiligeschool.nl

Informatieaanvraag voor het krijgen van een workshop

Naast de persoonlijke ondersteuning bieden we ook via o.a. workshops ondersteuning aan scholen om de veiligheid voor lhbti+-personen te verbeteren en bewustwording onder het onderwijspersoneel te vergroten. In een veilige setting bespreken we de soms lastige onderwerpen waarbij ruimte is voor ieders mening en gevoel, mits het met respect gebeurd. We zien in de praktijk dat dit heel waardervol is en teams nader tot elkaar komen. Daarnaast streven we naar de bevordering van de emancipatie van lhbti+’ers. Het Regenboogloket is ook partner van Jouwveiligeschool.nl, een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.


  Naam School/Scholengemeenschap

  Uw naam

  Uw functie

  Plaats

  Uw email*

  Aantal vestigingen/scholen:

  Schrijf hier je bericht

  Antispam vraag:

  * = om je beter te kunnen helpen zijn deze velden nodig.

  Schuiven naar boven
  Help mee en steun ons werk Help mee en doneer