In gesprek met VO-leerlingen over sociale veiligheid bij LAKS

Laks in gesprek met Regenboogloket over sociale veiligheid met leerlingen van het voortgezet onderwijs en GSA afdelingenSociale veiligheid binnen voortgezet onderwijs

Laks in gesprek met RegenboogloketMet Paarse Vrijdag waren we op uitnodiging van Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) in gesprek met VO-leerlingen. Dit was een mooie avond met interessante discussies en gesprekken. We willen alle jongeren en het LAKS nogmaals bedanken voor de gastvrijheid en de openheid! De pizza smaakte uitstekend!

Rutgers

Voor de Pauze gaf Rutgers een presentatie over de seksuele vorming op school. Dit was een interactieve presentatie waarbij de leerlingen antwoorden konden geven via hun mobiel. De uitkomsten waren verrassend wat betreft de vraag in hoeverre er lessen worden gegeven over seksuele vorming en het thema lhbti+, soms helemaal niets. Leerlingen gaven met name aan meer les te willen over het onderwerp consent.

Aseksualiteit

Bij de introductie ontstond een levendige discussie, met onze nieuwe ervaringsdeskundige Elin, over aseksualiteit. Uit de vragen merkten we dat dit thema voor veel leerlingen nog minder bekend was. Binnenkort zullen we meer informatie hierover geven over dit onderwerp onze website.

Sociale veiligheid op school

Het belangrijkste thema was “sociale veiligheid op school”. Er volgden ook veel reacties op de vraag “of leerlingen (waarvan veel lhbti+-leerlingen) wel eens, op hun school, een onveilige situatie hadden meegemaakt”. Dit bleek helaas het geval te zijn. Wij kregen veel verhalen te horen over incidenten die door het hele land hadden plaatsgevonden tijdens de activiteiten van o.a. Paarse Vrijdag. We merkten ook dat deze jongeren het heel fijn vonden om met ons en met elkaar hierover in gesprek te gaan. Sommige ervaringen waren zelfs traumatiserend voor sommige leerlingen.

Intimidatie tegen lhbti+’ers

Een voorbeeld was een situatie waarbij een groepje jongeren nagels aan het lakken was. Een aantal andere jongeren die duidelijk iets tegen het lhbti+-thema had, gooide hun tafel omver en reageerde erg intimiderend. Scheldwoorden als “vieze homo’s”, “flikkers” en allerlei variaties bleken helaas ook nog veel te worden gehoord. Triest om te merken hoeveel afwijzing en haat er nog steeds richting de lhbti+-community is. Een leerling gaf aan dat het hem raakte omdat je hiermee je je extra anders, en niet geaccepteerd voelt en daardoor juist langer in de kast blijft. Dit zijn reacties die wij ook regelmatig via de hulplijnen horen. Hieruit blijkt dat Paarse Vrijdag en de aandacht voor lhbti+’ers binnen het onderwijs nog erg hard nodig zijn!

Christelijke school die GSA niet toestaat

We roepen daarom iedere school op om een GSA in het leven te roepen. Helaas bleek in een reactie van een leerling uit Urk dat zijn school het initiatief van een GSA niet aanmoedigt en zelfs tegenhoudt. Net als onze ervaringsdeskundige Marijn Baggerman, zit ook deze leerling op een streng religieuze school. Ondanks dat veel christelijke scholen het ook goed en beter doen, vinden wij dergelijke signalen zorgelijk en steunen we leerlingen hier graag bij door samen met onze partners met scholen hierover in gesprek te gaan.

Een leerling gaf aan dat het hem raakte omdat je hiermee je je extra anders, en niet geaccepteerd voelt en daardoor juist langer in de kast blijft.

Ondersteuning

Regelmatig melden zich lhbti+-jongeren voor hulp en vinden steun in de gesprekken met ervaringsdeskundigen van het Regenboogloket. We staan leerlingen onder andere bij in het contact bij het vinden van de juiste vertrouwenspersoon, of helpen bij de (voor sommige) eerste spannende stappen.

Een aantal andere jongeren die duidelijk iets tegen het lhbti+-thema had, gooide hun tafel omver en reageerde erg intimiderend. Scheldwoorden als “vieze homo’s”, “flikkers” en allerlei variaties bleken helaas ook nog veel te worden gehoord.

Politieke aandacht

We nemen deze en alle andere ervaringen mee naar de overleggen die wij hebben met de directie primair en voortgezet onderwijs van het ministerie van OCW en hopen dat de specifieke ondersteuning voor lhbti+-leerlingen, ouders en onderwijspersoneel meer aandacht krijgt. Naast het belang van een toekomstig meldpunt, is het ook belangrijk dat concrete ondersteuning en een luisterend oor geboden worden. Met preventie en vroegsignalering kan veel leed en incidenten voorkomen worden. We hopen dat de minister ook oog voor heeft voor deze behoefte van leerlingen/jongeren en concrete invulling gaat geven hieraan. We waarderen het overleg en we hopen dat concrete steun wordt geboden aan laagdrempelige online hulplijnen zoals het Regenboogloket en andere loketten binnen het klachtenstelsel en daarmee met voldoende capaciteit leerlingen/jongeren geholpen kunnen worden. In de samenleving zien we dat het nodig is. Lees daarvoor de bijna dagelijkse berichtgeving in het nieuws van LHBTI+-gerelateerde incidenten, de veiligheidsmonitoren en de ervaringsverhalen die wij hebben gedeeld. Zie…

Meldpunt

Heb jij ook een onveilige situatie meegemaakt? bijvoorbeeld tijdens Paarse Vrijdag of op een ander moment? Voel je je anders behandeld of wordt je gepest meldt dit via https://regenboogloket.nl/meldpunt/ dit kan ook anoniem. Tevens kun je bij ons ook terecht voor andere (hulp)vragen.

In gesprek met VO-leerlingen over sociale veiligheid bij LAKS
Schuiven naar boven
Help mee en steun ons werk Help mee en doneer