Factsheet verborgenheid onder LHBTI+’ers

Factsheet verborgenheid onder lhbti+’ers

 

Factsheet - Verborgenheid onder LHBTI+'ers

Factsheet verborgenheid onder LHBTI-s

De gevolgen van een verborgen leven
Het verborgen houden van geaardheid of genderidentiteit is niet per definitie onwenselijk of problematisch, het kan immers onderdeel zijn van het proces van zelfontplooiing, maar het kan wel problematisch zijn of worden. Een verborgen leven verhoogt de kans op een laag zelfbeeld en lage eigenwaarde, emotionele eenzaamheid, interne spanningen, chronische stress, angst en depressie. lhbti+’ers hebben gemiddeld meer psychische klachten dan heteroseksuele personen, depressieve klachten komen vaker voor, evenals een gebrek aan zelfacceptatie. Ongeveer 75 procent van de transgender-jongeren kampt met psychische problemen en zelfdoding komt onder lhb-jongeren 4,5 keer vaker voor dan onder heteroseksuele jongeren. De gevolgen van psychisch leed zijn groot, zowel voor de betrokkene als voor familie, vrienden, buurt en gemeenschap. Het voorkomen van psychische klachten en het vergroten van het welzijn van lhbti+’ers is daarom belangrijk voor de gehele samenleving.Recent onderzoek van het SCP* dat 10 december j.l. is gepubliceerd geeft aan ​​dat het welzijn van lhb-jongeren achter loopt op dat van heterojongeren. Volgens het onderzoek geeft 32 procent van de lhb-jongeren aan zich ten minste wekelijks ongelukkig te voelen. Dit is drie keer zo vaak als bij de heteroseksuele jongeren, waar dit percentage 10 procent is. Bijna de helft van de jonge lhb’ers kampt met psychische problemen: 43 procent. Dat is ruim twee keer zo veel als bij heteroseksuelen het geval is.
* Huijnk, W. van Beusekom, G. (2021). Wat maakt het verschil? Over het welzijn, de sociale relaties en de leefstijl van lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Gespecialiseerde hulpverlening
De steun die jonge lhb’ers krijgen, blijkt een belangrijke pijler te zijn voor hun welzijn. Het onderzoek wijt de welzijnsverschillen tussen lhb-jongeren en heteroseksuele jongeren aan het ontbreken van die steun. Om ernstige psychische klachten te voorkomen is het van cruciaal belang dat de verborgen groep lhbti+’ers(in een vroeg stadium) passende ondersteuning ontvangt.
Hierdoor worden grotere psychische problemen en langdurige GGZ zorgtrajecten voorkomen. Daarom heeft Stichting Regenboog Loket tot doel de verborgen groep lhbti+’ers(en personen die hun geaardheid of genderidentiteit onderzoeken) te bereiken en hen, op laagdrempelige en informele wijze, ondersteuning te bieden die leidt tot een veilig en vrij bestaan, ofwel “van verborgenheid naar geborgenheid”. De ondersteuning richt zich op empowerment, het doorbreken van eenzaamheid en het vergroten van de weerbaarheid. Daarnaast kan iedereen terecht voor een luisterend oor of voor vragen over seksuele geaardheid en genderidentiteit. Indien nodig wordt een brug gevormd naar specialistische formele zorg.

Wil je in contact komen met een medewerker vul dan onderstaand formulier in. We zijn er voor zowel jongeren als ouderen.

  Naam (of je nickname)

  Leeftijd*

  Plaats

  E-mail*

  Onderwerp

  Schrijf hier je bericht

  Antispam vraag:

  * = om je beter te kunnen helpen zijn deze velden nodig.

  Of kom in contact met een van onze ambassadeurs.

  Heb je iets meegemaakt op school waar je graag over wilt praten?
  Klik dan hier.

  Factsheet verborgenheid onder LHBTI+’ers
  Schuiven naar boven
  Help mee en steun ons werk Help mee en doneer