Voorwaarden

Voor- en nadelen werkwijze
Hulp via de telefoon en internet heeft voor- en nadelen.

Een belangrijk voordeel van onze dienst- en hulpverlening is dat er geen wachtlijsten zijn. Daarnaast is het anoniem en laagdrempelig. Het is flexibel omdat je in je eigen tijd en vanuit je eigen huis contact kunt hebben. Je hoeft dus geen vrij te vragen van je werk of een eind te reizen.
Een van de nadelen is dat het Regenboogloket niet in staat is om op basis van online of telefonisch contact een diagnose te stellen. Doordat we je niet te zien krijgen, hebben we te weinig informatie van je om dat goed te kunnen doen. Een ander nadeel is dat online hulp niet voor iedereen geschikt is. Je moet hiervoor in staat zijn om je goed uit te kunnen drukken in geschreven tekst. Daarnaast voelt niet iedereen zich voldoende vertrouwd met de computer. Deze groep wordt gelukkig steeds kleiner en wij doen ons uiterste best om het zo eenvoudig mogelijk aan te bieden.

Stichting Regenboog Loket biedt informele hulpverlening. Onze hulp is niet bedoeld ter vervanging van reguliere medische of psychiatrische en overige formele hulpverlening, maar een aanvulling op de gewone “spreekkamerhulpverlening” bij een bevoegde (huis)arts, psycholoog, psychotherapeut of psychiater. Het is van belang dat je beseft dat onze werkwijze beperkingen heeft. Omdat “gewone” hulpverlening die beperkingen niet heeft, adviseren we je altijd ook van deze hulp gebruik te maken.

Onderzoek en kwaliteitsbevordering
We willen onze hulp blijven verbeteren door te leren van onze eerdere hulp en daarom maken we voor wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitsbevordering en onderwijs, gebruik van de beschikbare en geanonimiseerde cliëntgegevens. Onze hulpverleners zorgen ervoor dat herleiding van de gegevens tot natuurlijke personen redelijkerwijs wordt voorkomen (artikel 458 WGBO). De onderzoeken zijn in het algemeen belang en kunnen zonder cliëntgegevens niet uitgevoerd worden. Mocht je bezwaar hebben, meld dit dan aan je hulpverlener of de medewerker in de hulplijnen. Hij/zij zal er dan voor zorgen dat je gegevens niet gebruikt worden en dit ook registreren. Gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Het Regenboogloket voert gesprekken van mens tot mens en neemt de verantwoordelijkheid niet over. Iemand die contact met ons opneemt is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij/zij maakt. Gesprekken kunnen worden gebruikt, o.a. ten behoeve van trainingsdoeleinden. De anonimiteit van gesprekspartners wordt te allen tijde gewaarborgd.

Schuiven naar boven
Help mee en steun ons werk Help mee en doneer