Het Regenboogloket in Haarlem – een vliegende start

Het Regenboogloket in Haarlem – een vliegende startRegenboog Loket gratis ondersteuning

Sinds 2012 wordt door onze medewerkers professionele ondersteuning aan LHBTI’s geboden. Dit heeft geleid tot Stichting Regenboog Loket. Op 14 februari 2020 is Stichting Regenboog Loket met de aanstelling van een deskundig bestuur formeel in Haarlem gestart. Het Regenboogloket richt zich met name op de ‘verborgen’ groep mensen die vragen hebben of vastlopen vanwege hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. Het Regenboogloket biedt hen een veilige en vertrouwde (online) omgeving om hun verhaal te delen met professionele coaches en hulpverleners die LHBTI-sensitief handelen. De ondersteuning die wij bieden is informeel en is daarmee laagdrempelig.

Op dit moment heeft het Regenboogloket nog beperkte middelen, daardoor kunnen we de hulplijnen nog beperkt inzetten. Ondanks dit gegeven is er een substantieel aantal LHBTI’s bereikt. Het Regenboogloket heeft in korte tijd 64 mensen in Haarlem weten te bereiken. Deze cliënten hebben wij ondersteund door hen een luisterend oor te bieden en verder te helpen d.m.v. cliëntondersteuning. Daarbij schakelen waar nodig met de formele hulpverlening. De leeftijd van deze personen varieerde tussen de 12 jaar en 83 jaar. In de gesprekken constateren we veel (emotionele) eenzaamheid bij de mensen, met name door het verborgen leven dat zij leiden.

Het Regenboogloket in Haarlem – een vliegende start