Laagdrempelige ondersteuning voor lhbti+’ers (voor po en vo scholen)

Informatie- en ondersteuningspakket veilige school voor lhbti+’ers

Door het aanvragen van dit informatie- en ondersteuningspakket kan uw school bijdragen aan een veilige omgeving voor lhbti+’ers

Met dit pakket kunnen leerlingen, onderwijspersoneel en ouders op een laagdrempelige manier (gratis) steun krijgen door met onze ondersteuners en ervaringsdeskundigen in contact te komen. Bijvoorbeeld als zij te maken hebben met pestgedrag of een onveilige omgeving, of als ze op gelijkwaardig niveau een persoonlijk gesprek met een ervaringsdeskundige willen voeren. Op dat moment kunnen ze rekenen op ondersteuning en een luisterend oor vanuit het Regenboogloket. Het team van ervaringsdeskundigen en vrijwilligers wordt begeleid door een expertiseteam bestaande uit jeugd- en zorgprofessionals zoals een SKJ-gecertificeerde coach, een orthopedagoog, een kinderarts/kindertherapeut en een psycholoog.

Voor slechts € 150 p.j. per vestiging (PO) of € 350 p.j. per vestiging (VO) kunt u al bijdragen aan de veiligheid voor lhbti+’ers binnen uw school. Daarmee zet u tevens in op de burgerschapsopdracht van uw school. Sinds augustus 2021 zijn scholen namelijk wettelijk verplicht om in de burgerschapsopdracht zorg te dragen voor een omgeving waarin lhbti+-leerlingen en lhbti+-personeel veilig en geaccepteerd zijn.

poster non-binair
Laagdrempelige ondersteuning voor lhbti+’ers op uw school. Als school onderstreept u het belang van lhbti+’ers door o.a. deze posters op te hangen en flyers zichtbaar neer te leggen. U draagt op deze manier al direct bij aan een veilige school.
GSA-netwerken bieden een veilige fysieke omgeving, waarbij het erkennen van de waarde van peer-support wordt benadrukt. Niettemin blijft een deel van de jongeren onder de radar, aangezien sommigen moeilijk uit de kast kunnen komen vanwege allerlei omstandigheden, introverte jongeren, jongeren uit traditionele gezinnen of jongeren met een culturele achtergrond waarin dit onderwerp als moeilijk bespreekbaar en onveilig wordt ervaren. Onze informele hulpverlening, waarin zij op laagdrempelige manier anoniem een gesprek aan kunnen gaan met één van de ervaringsdeskundigen van het Regenboogloket kan hierbij uitkomst bieden en een eerste stap naar een veiligere omgeving betekenen.

Sticker Regenboogloket

Dit pakket omvat ondersteuning aan lhbti+’ers (leerlingen, ouders en onderwijspersoneel) en een informatiepakket bestaande uit een poster en folders. Via de poster, verwijzing in de schoolgids en op de website van de school hebben leerlingen eenvoudig toegang tot de website van het Regenboogloket voor steun of een luisterend oor. Gelijkertijd laat u op deze manier zien dat de school open staat voor lhbti+’ers.

 

Preventie

Lhbti+-leerlingen vinden het soms ingewikkeld om met iemand over hun gevoelens te praten, of op een vertrouwenspersoon af te stappen. We zien in de praktijk dat de laagdrempelige, anonieme ondersteuning die het Regenboogloket biedt erg helpend is. Hiermee worden leerlingen bereikt die anders niet gezien worden. Dit is vaak een kwetsbare groep die eerder de kans loopt om psychische en depressieve klachten of zelfs suïcidale gevoelens te ontwikkelen. Het is ons doel om deze leerlingen tijdig te bereiken (preventie).

Samenwerking met school

Naast (online) ondersteuning van leerlingen, proberen we hen alsnog in contact te brengen met een vertrouwenspersoon van de school of steun te laten vinden in hun omgeving, zodat ze alsnog die veiligheid en steun kunnen ondervinden. Onze ondersteuning wordt ook geboden aan ouders die vragen hebben of zich zorgen maken over hun kind (of zelf vragen hebben), en aan onderwijspersoneel. Leerkrachten kunnen bij ons terecht met vragen over hoe zij het onderwerp beter kunnen bespreken met leerlingen, hoe ze dit met ouders bespreken die moeite hebben met het lhbti+-thema, of met persoonlijke vragen. Door dit pakket af te nemen steunt u de lhbti+’ers bij u op school, en draagt u bij aan een veiliger schoolklimaat voor iedereen.

 

Dit informatie- en ondersteuningspakket omvat:

2 x per jaar een webinar voor onderwijspersoneel
Ondersteuning bij (hulp)vragen (online): voor leerlingen, ouders en onderwijspersoneel van uw school.
Samenwerking met een deskundig toegewijd team.
Uw school levert hiermee een waardevolle bijdrage aan het vervullen van de burgerschapsopdracht:
 • Zichtbaarheid: door deze ondersteuning in te zetten laat u als school zichtbaar zien achter lhbti+’ers te staan.
 • Dit bevordert een veilig klimaat en een inclusieve leeromgeving voor lhbti+-leerlingen op school.

1 x A2 poster (per school).
Diverse flyers (gericht op diverse lhbti+-doelgroepen (bicultureel, non-binair, transgender personen etc.).

Daarnaast ontzorgen wij de school doordat u met dit pakket een bijdrage levert aan een veilige sociale omgeving voor lhbti+’ers en daarmee een bijdrage levert aan de burgerschapsopdracht.

Vanaf:
150
Per jaar per PO-vestiging

 

Vanaf:
350
Per jaar per VO-vestiging


Het Regenboogloket is onderdeel van www.jouwveiligeschool.nl. Deze wegwijzer kan je helpen als je je onveilig voelt op school of als je je zorgen maakt om iemand die zich onveilig voelt. Jouw Veilige School is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap.

Klik hier voor bestelinformatie

Of stel u vraag voor meer info.

  Naam School/Scholengemeenschap

  Uw naam

  Uw functie

  Plaats

  Uw email*

  Uw telefoonnummer

  Aantal vestigingen/scholen:

  Schrijf hier je bericht

  Antispam vraag:

  * = om je beter te kunnen helpen zijn deze velden nodig.

  Laagdrempelige ondersteuning voor lhbti+’ers (voor po en vo scholen)
  Schuiven naar boven
  Help mee en steun ons werk Help mee en doneer