Laagdrempelige ondersteuning voor lhbti+’ers (voor po en vo scholen)

Pilot veilige school voor lhbti+’ers

Vindt jouw school een veilige omgeving voor lhbti+’ers belangrijk?

Voor slechts € 100 p.j. per vestiging kunt u al bijdragen aan de veiligheid voor lhbti+’ers binnen uw school, daarmee draagt u tevens bij aan de burgerschapsopdracht van uw school. Vanaf augustus 2021 zegt de wet dat scholen verplicht zijn in de burgerschapsopdracht zorg te dragen voor een omgeving waarin lhbti+-leerlingen en lhbti+-personeel veilig en geaccepteerd zijn. Met dit startpakket kunnen leerlingen, onderwijspersoneel en ouders op een laagdrempelige manier steun krijgen en met onze ondersteuners en ervaringsdeskundigen in contact komen. Bijvoorbeeld als zij te maken hebben met pestgedrag of een onveilige omgeving, of op gelijkwaardig niveau met een ervaringsdeskundige in gesprek wil gaan. Op dat moment kunnen ze rekenen op ondersteuning en een luisterend oor vanuit het Regenboogloket. Het team met ervaringsdeskundigen/vrijwilligers wordt begeleid door een expertiseteam bestaande uit o.a. zorgprofessionals: een orthopedagoog, een kinderarts en een SKJ geregistreerde coach.

poster non-binair
Bied met deze poster lhbti+-leerlingen de mogelijkheid naar laagdrempelige ondersteuning en draag zo bij aan een veilige school
Dit startpakket bevat posters die u op uw school kunt ophangen, met verwijzing naar ondersteuning. Gelijkertijd laat u op deze manier zien dat de school open staat voor lhbti+’ers.

 

Lhbti+-leerlingen vinden het soms ingewikkeld om met iemand over hun gevoelens te praten, of op een vertrouwenspersoon af te stappen. We zien in de praktijk dat de laagdrempelig, anonieme ondersteuning die het Regenboogloket biedt erg helpend is. Hiermee worden leerlingen bereikt die anders niet gezien worden. Dit is vaak een kwetsbare groep die eerder de kans loopt om psychische en depressieve klachten en/of suïcidale gevoelens te ontwikkelen. Het is ons doel om deze leerlingen tijdig te bereiken (preventie). Naast dat we de leerling (online) ondersteunen, proberen we de leerling alsnog in contact te brengen met een vertrouwenspersoon van school, of steun te laten vinden in diens omgeving, zodat die alsnog de veiligheid en steun kan vinden. Onze ondersteuning wordt ook geboden aan ouders die vragen hebben of zich zorgen maken over hun kind (of zelf vragen hebben), en onderwijspersoneel. Bestel de poster (en 4 kleine posters) en draag bij aan een veiliger schoolklimaat voor iedereen.

Wat heeft u als school concreet:
Zichtbaarheid: door dit pakket af te nemen laten scholen zien dat zij zichtbaar achter lhbti+’ers staan.
Ondersteuning bij (hulp)vragen online: voor leerlingen, ouders en onderwijspersoneel.
De school levert hiermee een waardevolle bijdrage aan het vervullen van haar burgerschapsopdracht.
Hierdoor bevordert de school een veilig klimaat en een inclusieve leeromgeving voor lhbti+-leerlingen.
1 x A2 poster (per school).
4 x kleine posters (A5).
Tevens ontzorgen we de school door onze inzet.
100
Per jaar per vestiging

Het Regenboogloket is onderdeel van www.jouwveiligeschool.nl. Deze wegwijzer kan je helpen als je je onveilig voelt op school of als je je zorgen maakt om iemand die zich onveilig voelt. Jouw Veilige School is een initiatief van o.a.: ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap.

 

Bestelformulier

  Naam School/Scholengemeenschap

  Uw naam

  Uw functie

  Plaats

  Uw email*

  Aantal vestigingen/scholen:

  Schrijf hier je bericht

  Antispam vraag:

  * = om je beter te kunnen helpen zijn deze velden nodig.

  Laagdrempelige ondersteuning voor lhbti+’ers (voor po en vo scholen)
  Scroll to top
  Help mee en steun ons werk Help mee en doneer