Eenzaamheid onder LHBTI’s

Eenzaamheid onder LHBTI’s
LHBTI’s worden door Covid-19 soms dubbel geraakt. Door het uitbreken van het Covid-19 virus, en de impact die dit teweeg heeft gebracht op het sociale leven, melden zich meer LHBTI’s met eenzaamheidsgevoelens. Sommige mensen geven aan zich neerslachtig, passief en energieloos te voelen. Er is aldus sprake van urgentie om de bereikbaarheid van het Regenboogloket uit te breiden en zo de toename van aanmeldingen op te vangen. In totaal heeft het Regenboogloket 283 mensen (peildatum 1-10-2020) vanuit alle regio’s ondersteuning geboden.
Eenzaamheid onder LHBTI’s
Schuiven naar boven
Help mee en steun ons werk Help mee en doneer