Werkconferentie LHBTI+ Haarlem

Werkconferentie LHBTI+ Haarlem – Regenboogbeleid

Binnen de gemeente Haarlem is veel aandacht voor een goed regenboogbeleid. Daarbij wordt onder andere ingezet op de speerpunten: zichtbaarheid en sociale acceptatie. Door inzet van de regenboogpartners en naar aanleiding van de aandacht die het Regenboogloket vroeg voor de verborgen groep is er een motie aangenomen die opriep tot het houden van een werkconferentie. Deze werd 13 november 2019 gehouden in de Sociëteit Vereeniging Haarlem. Dolly Bellefleur de gastvrouw. Daarbij werden verschillende projecten besproken gericht op de sociale acceptatie. Eén van de projecten die door het Regenboogloket wordt uitgevoerd is het ontwikkelen van een veilige route naar zorg voor LHBTI-jongeren. Dit heeft onder andere in deze website geresulteerd.

Klik hier meer over het Regenboogbeleid van de gemeente Haarlem

Werkconferentie LHBTI+ Haarlem
Schuiven naar boven
Help mee en steun ons werk Help mee en doneer