Koploperproject cliëntondersteuning

Koploperproject cliëntondersteuning

Het Regenboogloket is gevraagd deel te nemen aan het koploperproject cliëntondersteuning binnen de gemeente Haarlem. Dit project heeft tot doel cliëntondersteuning breder bekend en toegankelijker te maken. Het uitgangspunt van gemeenten is dat lhbti+’ers zelf verantwoordelijk zijn voor het inrichten van hun leven, maar dat kwetsbare lhbti+’ers daarbij ook ondersteuning mogen verwachten. Daarom maken gemeenten cliëntondersteuning mogelijk, waarbij kan worden geïnvesteerd in de ondersteuning van kwetsbare lhbti+’ers. Het Regenboogloket sluit hierbij aan door kwalitatieve, toegankelijke en laagdrempelige ondersteuning aan te bieden.

Het Koploperproject Cliëntondersteuning is een initiatief van de VNG, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Movisie ondersteunt de uitvoering ervan. Het project wordt mogelijk gemaakt door financiering van het ministerie van VWS.

Koploperproject cliëntondersteuning
Schuiven naar boven
Help mee en steun ons werk Help mee en doneer