Ehealth

Inclusieve zorg en welzijn

Inclusieve zorg en welzijn Stichting Regenboog Loket biedt een passend ondersteuningsaanbod, in de vorm van LHBTI-sensitieve hulpverlening. Gemeenten streven binnen het sociale domein naar een inclusief aanbod wat betreft zorg en welzijn. Het Regenboogloket bereikt een substantieel deel van kwetsbare inwoners van Haarlem die door de reguliere zorg niet altijd in beeld komen. Om meer mensen goede […]

Schuiven naar boven
Help mee en steun ons werk Help mee en doneer