Landelijk

Onderscheidend zorgaanbod

Onderscheidend zorgaanbod Het Regenboogloket staat in contact met de minder zichtbare groep LHBTI’s. Het Regenboogloket biedt een specifiek aanbod. De mensen die wij spreken hebben vaak te maken met een persoonlijke zoektocht en hebben niet altijd de behoefte om direct anderen in groepsverband te ontmoeten. Zij ervaren dit als een te hoge drempel. Het Regenboogloket richt zich […]

Preventie

Preventie Het Regenboogloket heeft tijdens een hulpverleningstraject, bijzondere aandacht voor vroegsignalering van risicofactoren. Door adequate begeleiding kan worden voorkomen dat klachten, zoals eenzaamheid, een dubbelleven en de stress die dit met zich meebrengt, ontwikkelen tot een depressie. Het Regenboogloket biedt, naast ondersteuning, tevens een ontlastende werking voor de reguliere (soms langdurige) zorg.

Schuiven naar boven
Help mee en steun ons werk Help mee en doneer