Preventie

Preventie

Het Regenboogloket heeft tijdens een hulpverleningstraject, bijzondere aandacht voor vroegsignalering van risicofactoren. Door adequate begeleiding kan worden voorkomen dat klachten, zoals eenzaamheid, een dubbelleven en de stress die dit met zich meebrengt, ontwikkelen tot een depressie. Het Regenboogloket biedt, naast ondersteuning, tevens een ontlastende werking voor de reguliere (soms langdurige) zorg.

Preventie
Schuiven naar boven
Help mee en steun ons werk Help mee en doneer