Inclusieve zorg en welzijn

Inclusieve zorg en welzijn

Stichting Regenboog Loket biedt een passend ondersteuningsaanbod, in de vorm van LHBTI-sensitieve hulpverlening. Gemeenten streven binnen het sociale domein naar een inclusief aanbod wat betreft zorg en welzijn. Het Regenboogloket bereikt een substantieel deel van kwetsbare inwoners van Haarlem die door de reguliere zorg niet altijd in beeld komen. Om meer mensen goede ondersteuning te bieden, welke gericht is op preventie, hopen we onderdeel te worden binnen dit inclusieve aanbod van de gemeente Haarlem.

Op deze manier kan het Regenboogloket binnen Haarlem informele hulpverlening structureel aanbieden en dit toekomstbestendig blijven inzetten. Dit doen wij op een innovatieve wijze doordat wij door middel van eHealth en digitale “Veilige routes” nieuwe manieren van zorg bieden.

Inclusieve zorg en welzijn
Schuiven naar boven
Help mee en steun ons werk Help mee en doneer