veiligeschool

Donatie van Stichting Anne-Bo

Samenwerking met Stichting Anne-Bo Stichting Regenboog Loket dankt Stichting Anne-Bo voor haar royale donatie aan de lhbti+-gemeenschap van €2500. Deze waardevolle bijdrage versterkt onze informele hulpverlening en stelt ons in staat om meer kwetsbare lhbti+’ers te helpen. Dit doen we o.a. door het inzetten van ervaringsdeskundigen. Stichting Anne-Bo bevordert kansengelijkheid voor meiden met dromen en […]

jouwveiligeschool.nl

jouwveiligeschool.nl Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de website www.jouwveiligeschool.nl gelanceerd. Op deze website vind je een wegwijzer voor als je je onveilig voelt op school of als jij je zorgen maakt om iemand die zich onveilig voelt. Een veilige schoolomgeving is belangrijk. Niet alleen voor leerlingen, maar ook voor ouders, verzorgers en […]

Schuiven naar boven
Help mee en steun ons werk Help mee en doneer