Donatie van Stichting Anne-Bo

Samenwerking met Stichting Anne-Bo

Stichting Regenboog Loket dankt Stichting Anne-Bo voor haar royale donatie aan de lhbti+-gemeenschap van €2500. Deze waardevolle bijdrage versterkt onze informele hulpverlening en stelt ons in staat om meer kwetsbare lhbti+’ers te helpen. Dit doen we o.a. door het inzetten van ervaringsdeskundigen.

Stichting Anne-Bo bevordert kansengelijkheid voor meiden met dromen en doelen en biedt ondersteuning aan trans en non-binaire personen. De samenwerking tussen Stichting Regenboog Loket en Stichting Anne-Bo draagt bij aan een bredere positieve impact op de samenleving en het bevorderen van gelijke kansen voor iedereen.

Stichting Regenboog Loket biedt een veilige omgeving en laagdrempelige individuele ondersteuning aan lhbti+’ers. We helpen mensen die vaak geen plek hebben om over hun gevoelens te praten. We richten ons ook op het verbeteren van de sociale veiligheid voor lhbti+-jongeren om hen in hun vroege leven te ondersteunen.

Deze ondersteuning is hard nodig. Uit onderzoek blijkt dat 41% van de jongeren tussen 18 en 24 jaar hun lhbti-zijn verbergt op school. Bovendien worden lhb-leerlingen gemiddeld twee keer vaker gepest dan heteroleerlingen. Als landelijke organisatie maken we deel uit van jouwveiligeschool.nl, waar we samenwerken met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en andere organisaties.

“We streven ernaar dat niemand zich onveilig, buitengesloten of beperkt voelt vanwege hun genderidentiteit en/of seksuele geaardheid. Helaas worden we nog dagelijks geconfronteerd met situaties waarin dit niet het geval is. Samen zetten we ons in voor een wereld waarin iedereen gelijke kansen en een vrij en veilig leven heeft; deze donatie helpt hierbij”, aldus Ronald Serné, directeur van Stichting Regenboog Loket.

De nauwe samenwerking tussen Stichting Anne-Bo en Stichting Regenboog Loket vormt een waardevol partnerschap, dit resulteert in het matchen van ervaringsdeskundigen voor hulpvragers met een lhbti+-achtergrond die ondersteuning zoeken.

Voor meer informatie over Stichting Anne-Bo, bezoek www.stichtinganne-bo.nl

Donatie van Stichting Anne-Bo
Schuiven naar boven
Help mee en steun ons werk Help mee en doneer