jouwveiligeschool.nl

jouwveiligeschool.nl

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de website www.jouwveiligeschool.nl gelanceerd. Op deze website vind je een wegwijzer voor als je je onveilig voelt op school of als jij je zorgen maakt om iemand die zich onveilig voelt.
Een veilige schoolomgeving is belangrijk. Niet alleen voor leerlingen, maar ook voor ouders, verzorgers en onderwijsprofessionals. Want alleen dan kan je goed leren en lesgeven. Toch kan het lastig zijn om de juiste informatie of hulp te vinden als jij je niet veilig voelt of bent.

De wegwijzerwebsite www.jouwveiligeschool.nl vind je een wegwijzer en helpt jou bij het vinden van de juiste informatie en steun. Blijf niet met deze gevoelens rondlopen en vind de ondersteuning via www.jouwveiligeschool.nl. Ook vind je hier informatie en kun je advies krijgen over je situatie, en een klacht indienen of een melding maken.

Voel je je onveilig als lhbti+’er (leerlingen, ouders en onderwijspersoneel)? Bij Stichting Regenboog Loket kun je je verhaal (anoniem) delen.

Jouwveiligeschool.nl is opgezet in samenwerking met het expertisenetwerk sociale veiligheid van het OCW waar Stichting Regenboog Loket onderdeel van uitmaakt, samen met nog 14 andere organisaties.

Alle organisaties uit het expertisenetwerk sociale veiligheid

 • Balans
 • COC
 • Ingrado
 • Kinderombudsman
 • Kindertelefoon
 • LAKS
 • Ouders & Onderwijs
 • PO-raad
 • Regenboogloket
 • Rutgers
 • Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
 • Stichting Onderwijsgeschillen
 • Stichting School en Veiligheid (SSV)
 • Inspectie van het onderwijs (waaronder vertrouwensinspecteurs)
 • VO-raad

 


 

jouwveiligeschool.nl
Schuiven naar boven
Help mee en steun ons werk Help mee en doneer