LHBT’s in Haarlem en de verborgen groep

LHBT’s in Haarlem en de verborgen groep
Ongeveer 1 op de 151 inwoners identificeert zich als LHBT.(1) De gemeente Haarlem telt ongeveer 10.750 LHBT’s. Het aantal inwoners dat zich in meer of mindere mate aangetrokken voelt tot dezelfde sekse ligt (vermoedelijk) een stuk hoger, namelijk op 16.600 inwoners (2). Deze groep is niet altijd zichtbaar, waardoor sprake is van onderrapportage.

1: Kuyper, L. (2018). Opvattingen over seksuele en genderdiversiteit in Nederland en Europa. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

2: De berekening is gebaseerd en geïnterpreteerd op basis van: Beusekom, G. van en Kuyper, L. (2018). Bijlagen LHBTI-monitor 2019. Bijlage A: Tabel 1A.: Seksuele oriëntatie uitgesplitst per sekse, bevolking 18 jaar en ouder, 2016/2017 (in gewogen percentages). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

LHBT’s in Haarlem en de verborgen groep