Haarlem

Regenboogloket in de gemeente Haarlem

Ongeveer 1 op de 15 mensen identificeert zich als lhbt’er. De gemeente Haarlem telt dus ongeveer 11.000 lhbt’ers. Het aantal inwoners dat zich in meer of mindere mate aangetrokken voelt tot dezelfde sekse, ligt vermoedelijk een stuk hoger, namelijk op 17.000 inwoners. Deze groep is niet altijd zichtbaar, waardoor sprake is van onderrapportage.

Stichting Regenboog Loket

Hulpverlening in Haarlem

Door een donatie van Stichting Hulpactie Haarlem heeft Stichting Regenboog Loket in 2021 21 Haarlemmers kunnen ondersteunen. De leeftijd varieerde van 18 tot 65 jaar. Soms is daarbij geschakeld naar formele zorg. Cliënten geven aan zich te kunnen herpakken en rust kunnen terugvinden. Mensen geven aan verminderde stressgevoelens te ervaren. Mensen voelden zich gesterkt. Men geeft aan waardering te hebben voor het luisterend oor en men geeft aan zich gesteund te voelen en minder eenzaamheid en meer zelfregie te ervaren.

Klik hier meer over het Regenboogbeleid van de gemeente Haarlem

Nieuws

Clientondersteuning in Haarlem en Zandvoort

Stichting Regenboog Loket is samenwerkingspartner van “de Ondersteuners van Haarlem en Zandvoort“. Zij zijn er voor iedereen die vragen heeft over zelfstandig leven, zorg en ondersteuning, meedoen, wonen, onderwijs, werk en inkomen. Het Regenboogloket ondersteunt mensen die ondersteuning zoeken of vragen hebben over seksuele geaardheid en/of genderidentiteit. Door integrale samenwerking met onder andere Mee & de Wering en Dusty Foundation zijn diverse hulpvragen opgepakt.

Steun voor iedereen

Stichting Regenboog Loket biedt steun aan iedereen die vragen heeft of ondersteuning zoekt wat betreft seksuele geaardheid en/of genderidentiteit. Wij bieden deze ondersteuning ook buiten de regio Haarlem.

Steun ons

Hecht u belang aan goede laagdrempelige ondersteuning voor mensen die worstelen met hun seksuele geaardheid en/of genderidentiteit en vindt u dat deze blijvend kan worden ingezet? Stichting Regenboog Loket is voor haar inkomsten mede afhankelijk van giften en donaties. Wil u ons werk steunen? Zie op deze pagina hoe u dit kunt doen.

Ervaringsdeskundigen:

Klik hier voor meldpunt onveilige situaties lhbti+'ers op scholen

 

Heb je iets vervelends meegemaakt op school of voel je je soms onveilig, dan kun je hier meer informatie vinden over het steunpunt voor leerlingen

Contact

Via het contactformulier kun je op een laagdrempelige manier contact met ons opnemen. Het kan fijn zijn om er met een ervaringsdeskundige over je situatie te praten. Nadat we je bericht hebben ontvangen kunnen we een chatafspraak maken of stemmen we af wat voor jou een prettige manier is om in gesprek te gaan. We gaan vertrouwelijk om met je gegeven en alles is 100% discreet en indien gewenst anoniem. Deze ondersteuning bieden we voor iedereen: Jong en oud. Er zijn geen kosten verbonden aan deze hulp.

  Naam (of je nickname)

  Leeftijd*

  Plaats

  E-mail*

  Onderwerp

  Schrijf hier je bericht

  Antispam vraag:

  * = om je beter te kunnen helpen zijn deze velden nodig.

  Schuiven naar boven
  Help mee en steun ons werk Help mee en doneer