Haarlem

Regenboogloket in de gemeente Haarlem

Ongeveer 1 op de 15 mensen identificeert zich als LHBT. De gemeente Haarlem telt dus ongeveer 10.750 LHBT-ers. Het aantal inwoners dat zich in meer of mindere mate aangetrokken voelt tot dezelfde sekse, ligt vermoedelijk een stuk hoger, namelijk op 16.600 inwoners. Deze groep is niet altijd zichtbaar, waardoor sprake is van onderrapportage.

Regenboogbeleid

Binnen de gemeente Haarlem is veel aandacht voor een goed regenboogbeleid. Daarbij wordt onder andere ingezet op de speerpunten: zichtbaarheid en sociale acceptatie. Door inzet van de regenboogpartners en naar aanleiding van de aandacht die het Regenboogloket vroeg voor de verborgen groep is er een motie aangenomen die opriep tot het houden van een werkconferentie. Deze werd 13 november 2019 gehouden. Daarbij werden verschillende projecten besproken gericht op de sociale acceptatie. Eén van de projecten die door het Regenboogloket wordt uitgevoerd is het ontwikkelen van een veilige route naar zorg voor LHBTI-jongeren. Dit heeft onder andere in deze website geresulteerd.

Klik hier meer over het Regenboogbeleid van de gemeente Haarlem

Ambassadeur

Youss Belkhrouf - ambassadeur van het RegenboogloketEén van de doelstellingen van het project veilige route naar zorg is het bereiken van de biculturele doelgroep. Daarbij hebben wij Youss Belkhrouf bereid gevonden om zich in te zetten als ambassadeur voor Stichting Regenboog Loket. Door zijn zichtbaarheid hopen wij dat meer biculturele mensen zich in zijn verhaal herkennen. We helpen hen door een reikende hand te bieden op het moment dat er behoefte is aan ondersteuning. Mensen kunnen we hierdoor meer veiligheid bieden ten opzichte van de omgeving of ondersteuning bieden op het moment dat de seksuele geaardheid of gendergerichtheid botsen met hun culturele achtergrond.

Lees hier meer over Youss

Contact

Via het contactformulier kun je op een laagdrempelige manier contact met ons opnemen. Het kan fijn zijn om er met een ervaringsdeskundige over je situatie te praten. Nadat we je bericht hebben ontvangen kunnen we een chatafspraak maken of stemmen we af wat voor jou een prettige manier is om in gesprek te gaan. We gaan vertrouwelijk om met je gegeven en alles is 100% discreet en indien gewenst anoniem. Deze ondersteuning bieden we voor iedereen: Jong en oud. Er zijn geen kosten verbonden aan deze hulp.

  Uw naam (of je nickname)

  Leeftijd*

  Plaats

  Uw email*

  Onderwerp

  Uw bericht

  * = om je beter te kunnen helpen zijn deze velden nodig.

  Scroll to top